החל מ
$55.00 CAD
חודשי
$150.00 דמי התקנה
2 Concurrent Call Plan
2 concurrent call
Intentional calling
1 Local or international number
Pay as you go calling
Features and Options